Legislació i normativa

Conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya del sector de l’atenció a la gent gran (GERCAT)

Primer conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya d’atenció a la gent gran que s’aplica a residències per a persones grans (residència assistida i llar residència), centres de dia, centres de nit i habitatges tutelats. Codi de conveni núm. 79100235012021.

Acta de constitució de la mesa negociadora del segon conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya del sector de l’atenció a la gent gran (GERCAT)

Conveni col·lectiu de treball de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual

Novè conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual. Codi de conveni núm. 79001195011996.

Acta de constitució de la comissió paritària del primer conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya d’atenció a la gent gran (GERCAT)

Conveni col·lectiu d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya

Cinquè conveni col·lectiu d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya. Codi de conveni núm. 79001525011999.

Acta de constitució de la comissió paritària del V Conveni col·lectiu d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya

VIII Conveni marc estatal de serveis d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal

Conveni col·lectiu d’àmbit estatal del sector de l’atenció a les persones dependents i/o desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal: residències de gent gran, centres de dia, centres de nit, habitatges tutelats, serveis d’ajuda a domicili i teleassistència.

Acta 4 de la comissió paritària del primer conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya d’atenció a la gent gran (GERCAT)

Borsa de treball

Uneix-te al nostre equip!

Busques feina en l’àmbit de les cures? A la nostra borsa de treball trobaràs les convocatòries obertes als diferents equipaments