Legislació i normativa

VIII Conveni marc estatal de serveis d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal

Conveni col·lectiu d’àmbit estatal del sector de l’atenció a les persones dependents i/o desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal: residències de gent gran, centres de dia, centres de nit, habitatges tutelats, serveis d’ajuda a domicili i teleassistència.

Acta 4 de la comissió paritària del primer conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya d’atenció a la gent gran (GERCAT)

Conveni col·lectiu de treball de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual

Novè conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual. Codi de conveni núm. 79001195011996.

Taules salarials del 2022 del VII Conveni col·lectiu marc estatal de serveis d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal

Acta 38 de la comissió paritària d’interpretació del VII Conveni col·lectiu marc estatal de serveis d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal

Acta 37 de la comissió paritària d’interpretació del VII Conveni col·lectiu marc estatal de serveis d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal

Acta 36 de la comissió paritària d’interpretació del VII Conveni col·lectiu marc estatal de serveis d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal

Acta 35 de la comissió paritària d’interpretació del VII Conveni col·lectiu marc estatal de serveis d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal

Taules salarials per al 2019 del VII Conveni col·lectiu marc estatal de serveis d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal

Borsa de treball

Uneix-te al nostre equip!

Busques feina en l’àmbit de les cures? A la nostra borsa de treball trobaràs les convocatòries obertes als diferents equipaments