Legislació i normativa

Codi de Legislació Social

Compendi de normativa de l’àmbit social.

Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social

Aquesta llei estatal regula les infraccions i sancions administratives en matèria laboral i de la seguretat social, i tracta qüestions com ara les relacions laborals, la prevenció de riscos laborals i els moviments migratoris.

Llei Orgànica de Llibertat Sindical

Aquesta llei estatal possibilita un desenvolupament progressiu i progressista del dret de lliure sindicació que reconeix la Constitución Española.

Llei de prevenció de Riscos Laborals

Aquesta llei estatal té per objecte determinar les garanties i responsabilitats per a establir un adequat nivell de protecció de la salut dels i les treballadores davant els riscos derivats de les condicions de treball.

Decret d’igualtat retributiva entre dones i homes

Aquest decret estatal estableix mesures específiques per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva, desenvolupant els mecanismes per a identificar, corregir i combatre la discriminació en aquest àmbit.

Llei General de la Seguretat Social

Aquesta llei estatal pretén reforçar la sostenibilitat futura del sistema de pensions espanyol i tracta qüestions com ara l’edat de jubilació, la quantia de les pensions o la formació del jovent.

Llei de l’Estatut dels Treballadors

Aquesta llei estatal estableix, a l’Estat espanyol, els principis bàsics de l’organització de les relacions laborals.
Borsa de treball

Uneix-te al nostre equip!

Busques feina en l’àmbit de les cures? A la nostra borsa de treball trobaràs les convocatòries obertes als diferents equipaments