Model d'atenció

Amb la voluntat de repensar el paradigma actual d’atenció a les persones i influir en les polítiques socials, treballem a partir d'un model propi que es fonamenta en la humanització, l’atenció centrada en la persona (ACP) i la democratització de la cura.

Aquests conceptes suposen garantir el dret a una atenció digna i de qualitat. La cura té un gran valor social i cal seguir-ne visibilitzant la corresponsabilitat i l’empoderament de les persones que la reben i que la proveeixen.

És fonamental oferir un acompanyament professional que posi en valor la confiança, la calidesa en el tracte, la comunicació, el reconeixement dels drets i el respecte pel projecte vital. Darrera de cada persona atesa i de cada professional hi ha un ésser humà que mereix ser escoltat i acompanyat, tant des de la vessant física com emocional.

La nostra metodologia és innovadora, inclusiva, integradora i respectuosa amb el medi ambient. Incorpora les noves tecnologies de la informació i la comunicació en els seus serveis i programes i s'adapta a les necessitats de cada territori, a través de la integració social i sanitària, la perspectiva comunitària, el treball en xarxa i la participació ciutadana.

Alguns dels nostres valors:

1

La integració social i sanitària

2

L'acompanyament professional durant tot el cicle vital

3

La prevenció dels factors de risc associats al benestar físic, mental, cognitiu, emocional i relacional

4

La promoció i abordatge integral de la salut, la cura, el benestar i l'autonomia

5

L’escolta activa i respecte pels drets i el projecte vital de les persones

6

L’empoderament de les persones i la seva participació a la comunitat

7

La inclusió social i l’acció comunitària com a eina de transformació social

8

La qualitat, transparència, compromís ètic i innovació

 

Cartera de serveis

Serveis que s’adapten a les persones

Escoltem les necessitats per tal d’oferir assessorament i acompanyament en el disseny, implementació i gestió de projectes socials a partir de la innovació

Ves a Cartera de serveis