Model d'atenció

Amb la voluntat de repensar el paradigma actual d’atenció a les persones i influir en les polítiques socials, treballem a partir d'un model propi que es fonamenta en la humanització, l’atenció centrada en la persona (ACP) i la democratització de la cura.

Aquests conceptes suposen garantir el dret a una atenció digna i de qualitat. La cura té un gran valor social i cal seguir-ne visibilitzant la corresponsabilitat i l’empoderament de les persones que la reben i que la proveeixen.

És fonamental oferir un acompanyament professional que posi en valor la confiança, la calidesa en el tracte, la comunicació, el reconeixement dels drets i el respecte pel projecte vital. Darrera de cada persona atesa i de cada professional hi ha un ésser humà que mereix ser escoltat i acompanyat, tant des de la vessant física com emocional.

La nostra metodologia és innovadora, inclusiva, integradora i respectuosa amb el medi ambient. Incorpora les noves tecnologies de la informació i la comunicació en els seus serveis i programes i s'adapta a les necessitats de cada territori, a través de la integració social i sanitària, la perspectiva comunitària, el treball en xarxa i la participació ciutadana.

Els seus eixos vertebradors són:

1

La prevenció dels factors de risc associats al benestar físic, cognitiu, emocional i relacional

2

La promoció del benestar, l'autonomia i la salut de les persones durant tot el cicle vital

3

L'envelliment actiu i saludable

4

L'atenció de les persones en situació de dependència i vulnerabilitat social

5

L'acompanyament de les persones ateses i el seu entorn familiar i professional

6

L’empoderament i la participació de les persones

 

Cartera de serveis

Serveis que s’adapten a les persones

Escoltem les necessitats per tal d’oferir assessorament i acompanyament en el disseny, implementació i gestió de projectes socials a partir de la innovació

Ves a Cartera de serveis