Legislació i normativa

Llei de foment de l’associacionisme

Aquesta llei pretén ésser un instrument eficaç per a impulsar mesures i accions concretes que permetin el creixement i la consolidació del teixit associatiu i el seu reconeixement com a valor públic i de vertebració comunitària; el desenvolupament de polítiques públiques de foment més eficients, coordinades i col·laboratives, i la simplificació de les relacions entre les entitats i els poders públics. L’objectiu és que aquestes entitats puguin destinar els màxims esforços i recursos al desenvolupament de llurs projectes i accions d’implicació social –en termes de promoció d’activitats i col·lectius– i de canvi o transformació social, a favor del progrés de tota la ciutadania.

Carta del voluntariat en l’àmbit de la salut

Document elaborat l’any 2019, en col·laboració amb les diferents institucions de salut d’àmbit català, que revisa el paper i la dimensió de la figura del voluntari en el sector sanitari, en reconeixement a la seva tasca i d’acord amb l’evolució del model actual.

Llei de cooperació al desenvolupament

Aquesta llei catalana estableix i regula el règim jurídic al qual s’ha d’ajustar l’activitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria de cooperació al desenvolupament i de solidaritat internacional.

Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme

Aquesta llei catalana té la finalitat de divulgar, fomentar el reconeixement i protegir l’associacionisme i el voluntariat.
Borsa de treball

Uneix-te al nostre equip!

Busques feina en l’àmbit de les cures? A la nostra borsa de treball trobaràs les convocatòries obertes als diferents equipaments