Cartera de serveis

La nostra cartera de serveis s'estructura en sis àrees:

Disseny, implementació i gestió de serveis

Dissenyem, impulsem i gestionem serveis de l'àmbit social, des de l’excel·lència, la sostenibilitat, la innovació i la participació de les persones usuàries i el seu entorn:

 • Residències
 • Centres de dia
 • Casals i centres per a la gent gran
 • Pisos tutelats
 • Habitatges amb serveis
 • Servei d'atenció domiciliària
 • Tecnologies de suport i cura
 • Serveis d’informació i assessorament

Projectes socials

Dissenyem i acompanyem projectes de l'àmbit social que posen al centre la cura i el benestar de les persones i la seva inclusió a la comunitat:

 • Diagnosis socials municipals
 • Processos participatius
 • Programes municipals en l’àmbit de la cura i el benestar
 • Projectes comunitaris per combatre la vulnerabilitat social
 • Plans Locals d'Envelliment
 • Programes d'Abordatge de la Solitud no volguda
 • Programes d'Envelliment Actiu
 • Impuls dels ODS de l’Agenda 2030 en l'àmbit municipal
 • Acompanyament a persones cuidadores
 • Formació i suport a professionals

Assessorament expert i consultoria

Comptem amb un equip de professionals que ofereix assessorament expert a les nostres entitats associades en els següents àmbits:

 • Viabilitat, implementació i avaluació de projectes
 • Gestió de persones i del talent
 • Assessorament econòmic i financer
 • Assessorament jurídic i laboral
 • Reglament general de protecció de dades
 • Compliance
 • Benchmarking i informes de posicionament
 • Acompanyament en el procés d'acreditació

Investigació, innovació i formació

El Lab és el nostre espai de coneixement, aprenentatge, reflexió i creativitat professional a partir de:

 • Recerca proactiva de recursos i iniciatives en l'àmbit social
 • Investigació social
 • Experimentació social
 • Innovació metodològica
 • Incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació
 • Intercanvi i col·laboració amb altres professionals del sector
 • Generació de coneixement
 • Divulgació del coneixement i bones pràctiques

Participació de les entitats associades

La Comissió de gestió social és un dels òrgans de govern de CSC des del que donem veu a entitats de l’àmbit social de titularitat pública i privada sense ànim de lucre associades, així com ajuntaments, diputacions i consells comarcals:

 • Intercanvi de coneixement i experiències
 • Treball en xarxa per crear valor i innovar conjuntament
 • Generació de debat sobre temes d’actualitat del sector
 • Creació de grups de treball específics per tal de realitzar informes
 • Anàlisi de dades de les entitats i conclusions per a l’acció
 • Elaboració de posicionaments col·lectius

Representació de les entitats associades

Representem, defensem i promovem els interessos de les nostres entitats associades que actuen en l’àmbit de l’envelliment, la dependència, la salut mental, la discapacitat i la vulnerabilitat social:

 • Negociació de convenis col·lectius i comissions paritàries
 • Representació a l’Administració
 

Model d'atenció

Una atenció digna i de qualitat

La cura té un gran valor social i cal seguir-ne visibilitzant la corresponsabilitat i l’empoderament de les persones que la reben i que la proveeixen

Ves a Model d'atenció