Cartera de serveis

La nostra cartera de serveis s'estructura en tres àrees:

Disseny, implementació i gestió de serveis

Dissenyem, impulsem i acompanyem projectes dins l'àmbit de l'envelliment i el benestar, des de l’excel·lència, la sostenibilitat, la innovació i la participació de les persones usuàries i el seu entorn:

 • Residències
 • Centres de dia
 • Casals i centres per a la gent gran
 • Pisos tutelats
 • Habitatges amb serveis
 • Servei d'atenció domiciliària
 • Teleassistència
 • Tecnologies de suport
 • Serveis d’informació i assessorament
 • Nous models de serveis amb perspectiva comunitària
 • Formació i suport a professionals
 • Programes municipals
 • Plans locals d’envelliment
 • Projectes en l’àmbit de l’envelliment i el benestar

Assessorament expert i consultoria

Comptem amb un equip de professionals que ofereix assessorament expert als nostres associats en els següents àmbits:

 • Viabilitat de projectes
 • Diagnosi locals
 • Processos participatius
 • Implementació i avaluació de projectes
 • Impuls dels ODS de l’Agenda 2030
 • Estudis sectorials
 • Gestió de persones i del talent
 • Assessorament econòmic i financer
 • Assessorament jurídic i laboral
 • Tecnologies i sistemes d’informació i comunicació
 • Reglament general de protecció de dades
 • Compliance
 • Benchmarking i informes de posicionament
 • Acompanyament en el procés d'acreditació

Lab

El Lab és el nostre espai d'aprenentatge, reflexió i creativitat professional a partir de:

 • Recerca proactiva de recursos i iniciatives en l'àmbit social
 • Investigació social
 • Divulgació del coneixement i bones pràctiques
 • Generació de coneixement
 • Innovació metodològica
 • Incorporació de la tecnologia
 • Experimentació social
 • Interacció i intercanvi amb altres professionals del sector
 

Model d'atenció

Una atenció digna i de qualitat

La cura té un gran valor social i cal seguir-ne visibilitzant la corresponsabilitat i l’empoderament de les persones que la reben i que la proveeixen

Ves a Model d'atenció