Patronal CAPSS

Des d'eib, representem, defensem i promovem els interessos dels nostres associats que actuen en l’àmbit de l’atenció a la gent gran, les persones amb dependència i el benestar social.

Ho fem a través de CAPSS, una associació empresarial creada pels associats del CSC l'any 1995, d'acord amb la Llei 19/77, reguladora del Dret d'Associació Sindical. És una entitat sense afany de lucre, independent de les administracions públiques, que es regeix per uns estatuts i òrgans de govern propis. Des del 2021, CAPSS compta amb una àrea específica d’Envelliment i Benestar, per donar una millor resposta a les entitats i professionals que presten servei en aquest àmbit.

Ves a Cartera de serveis CAPSS Convenis del sector i legislació Enquesta sobre el perfil professional en l’àmbit de l’envelliment i el benestar
 

Coneix CAPSS

Representem i defensem els interessos dels nostres associats

Selecció de professionals, gestió del talent i consultoria

Ves a Cartera de serveis CAPSS