Patronal CAPSS

Representem, defensem i promovem els interessos de les entitats associades que actuen en l’àmbit de l’envelliment, la dependència, la salut mental, la discapacitat i la vulnerabilitat social.

Ho fem a través de CAPSS, una associació empresarial creada pels associats del CSC l'any 1995, d'acord amb la Llei 19/77, reguladora del Dret d'Associació Sindical. És una entitat sense afany de lucre, independent de les administracions públiques, que es regeix per uns estatuts i òrgans de govern propis. Des del 2021, CAPSS compta amb una àrea específica d’Envelliment i Benestar, per donar una millor resposta a les entitats i professionals que presten servei en aquest àmbit.

Ves a Cartera de serveis CAPSS Convenis del sector i legislació Condicions laborals en l'àmbit social
 

Coneix CAPSS

Representem i defensem els interessos dels nostres associats

Selecció de professionals, gestió del talent i consultoria

Ves a Cartera de serveis CAPSS