Legislació i normativa

Constitució Espanyola

Aprovada el 6 de desembre de l’any 1978, és la màxima llei escrita de l’ordenament jurídic i de l’Estat espanyol, la qual regula els deures i drets fonamentals dels ciutadans així com la forma i l’estructura de l’Estat.

Estatut d’Autonomia de Catalunya

Aquesta llei orgànica promulgada el 19 de juliol de 2006 atorga a Catalunya un règim d’autonomia en substitució de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 1979.

Llei de regulació de l’eutanàsia

Aquesta llei estatal reconeix el dret a sol·licitar i rebre la prestació de l’eutanàsia per a aquelles persones que compleixen els requisits legalment establerts. Regula l’ajuda que es necessita per morir dignament, el procés que s’ha de dur a terme, les seves garanties i els drets i deures del personal sanitari que hi participa.

Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs

Aquesta llei estatal aborda la protecció i garantia dels drets relatius a la salut sexual i reproductiva de manera integral. Preveu l’adopció d’un conjunt d’accions i mesures tant en l’àmbit sanitari com en l’educatiu. Estableix una nova regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs fora del Codi Penal que cerca garantir i protegir adequadament els drets i interessos en presència, de la dona i de la vida prenatal.

Llei de garantia integral de la llibertat sexual

Aquesta llei estatal té per objecte la garantia i la protecció integral del dret a la llibertat sexual i l’eradicació de totes les violències sexuals, amb la finalitat de prevenir-les, detectar-les i sancionar-les.

Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

L’objectiu d’aquesta llei catalana és desenvolupar i garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i evitar-los situacions de discriminació i violència, per a assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.

Llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI

Aquesta llei estatal té per objectiu desenvolupar i garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals erradicant les situacions de discriminació, per a assegurar que a Espanya es pugui viure l’orientació sexual, la identitat sexual, l’expressió de gènere, les característiques sexuals i la diversitat familiar amb plena llibertat.

Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

Aquesta llei estatal abasta tant els aspectes preventius, educatius, socials, assistencials i d’atenció posterior a les víctimes de violència de gènere, com la normativa civil que incideix en l’àmbit familiar o de convivència.

Llei integral per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Aquesta llei estatal té per objectiu garantir i promoure el dret a la igualtat de tracte i no discriminació i respectar la dignitat de les persones.
Borsa de treball

Uneix-te al nostre equip!

Busques feina en l’àmbit de les cures? A la nostra borsa de treball trobaràs les convocatòries obertes als diferents equipaments