Legislació i normativa

Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

Aquesta llei, que desenvolupa les competències reconegudes per l’Estatut d’autonomia, té per objecte la creació i regulació del servei de primera acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, promoure la seva autonomia i igualtat d’oportunitats i assolir una major cohesió social.

Llei integral per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Aquesta llei estatal té per objectiu garantir i promoure el dret a la igualtat de tracte i no discriminació i respectar la dignitat de les persones.

Llei d’Igualtat de tracte i no-discriminació

Aquesta llei catalana estableix els principis i regula les mesures i procediments per a garantir i fer efectius els drets relacionats amb la igualtat de tracte i la no discriminació.

Llei sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social

Aquesta llei estatal regula l’entrada i estada dels estrangers extracomunitaris al territori espanyol, així com els drets i llibertats que se’ls reconeixen.
Borsa de treball

Uneix-te al nostre equip!

Busques feina en l’àmbit de les cures? A la nostra borsa de treball trobaràs les convocatòries obertes als diferents equipaments