Legislació i normativa

Nota informativa 8 febrer 2024

Primer acord parcial per a regularitzar aquelles situacions derivades de la signatura i posterior desenvolupament del “VIII Convenio marco estatal de atención a las persones dependientes y Desarrollo de la promoción de la autonomia personal”

Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

Aquesta llei, que desenvolupa les competències reconegudes per l’Estatut d’autonomia, té per objecte la creació i regulació del servei de primera acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, promoure la seva autonomia i igualtat d’oportunitats i assolir una major cohesió social.

Llei de foment de l’associacionisme

Aquesta llei pretén ésser un instrument eficaç per a impulsar mesures i accions concretes que permetin el creixement i la consolidació del teixit associatiu i el seu reconeixement com a valor públic i de vertebració comunitària; el desenvolupament de polítiques públiques de foment més eficients, coordinades i col·laboratives, i la simplificació de les relacions entre les entitats i els poders públics. L’objectiu és que aquestes entitats puguin destinar els màxims esforços i recursos al desenvolupament de llurs projectes i accions d’implicació social –en termes de promoció d’activitats i col·lectius– i de canvi o transformació social, a favor del progrés de tota la ciutadania.

Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD)

Aquesta llei estatal reconeix el dret a la promoció de l’autonomia personal i a l’atenció de les persones amb dependència.

Reial Decret 675/2023, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, establertes a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència

Decret pel qual es regulen les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, establertes en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

Comparativa Reial Decret 1051/2013 – 675/2023

Comparativa entre el Reial Decret 675/2023, de 18 de juliol , i el Reial Decret 1051/2013, de 27 de desembre, on queden reflectides les novetats i modificacions fetes.

Circular 26.23 Participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 23 de juliol de 2023

Conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya del sector de l’atenció a la gent gran (GERCAT)

Primer conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya d’atenció a la gent gran que s’aplica a residències per a persones grans (residència assistida i llar residència), centres de dia, centres de nit i habitatges tutelats. Codi de conveni núm. 79100235012021.

Acta de constitució de la mesa negociadora del segon conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya del sector de l’atenció a la gent gran (GERCAT)

Borsa de treball

Uneix-te al nostre equip!

Busques feina en l’àmbit de les cures? A la nostra borsa de treball trobaràs les convocatòries obertes als diferents equipaments