Àrea Associativa

A través de l’Àrea Associativa del CSC, donem veu a entitats de l’àmbit social sense afany de lucre, així com ajuntaments, diputacions i consells comarcals. Apostem per un lideratge amb capacitat d’influència, que integri el món local i les entitats proveïdores amb vocació pública de servei, que tingui una visió territorial i que impulsi una xarxa d’atenció social que posi les persones al centre.

Les comissions són espais de representació i participació de les entitats associades, entitats proveïdores i persones del món local amb lideratge i capacitat d’influència:


Comissió de Gestió Social i Comissió Social

Espai on s’hi reuneixen les gerències, direccions i personal tècnic de les entitats de l’àmbit social associades al CSC per a compartir coneixement, debatre, reflexionar i generar línies de treball conjuntes al voltant de l’envelliment, la dependència i el benestar de les persones. L’objectiu últim és impulsar models d’atenció social que millorin la qualitat de vida de les persones.


Comissió d'Innovació Social

Espai d’intercanvi d’expertesa i bones pràctiques, de debat, reflexió i treball al voltant dels reptes socials que hem d’abordar com a societat i de quina manera la innovació, des de tots els àmbits, pot contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones tot impulsant nous models que ens permetin seguir avançant cap a la humanització, l’atenció centrada en la persona i la integració social i sanitària.

 
 

Informació rellevant del sector


La selecció i difusió del coneixement a les entitats associades, es materialitza amb la tramesa diària d’informació a partir de les diferents fonts que tenim a l’abast.

L’Administració ens reconeix com a entitat representativa del sector, de manera que actuem com a vehicle per tal de garantir que la informació arriba a les nostres entitats associades. Alhora, resolem qualsevol dubte que es generi a partir de la informació facilitada.

Associa-t’hi!


Si ets una entitat sense ànim de lucre de l’àmbit social i vols associar-te al Consorci de Salut i Social de Catalunya, escriu-nos i t’explicarem com fer-ho.

    He llegit i accepto la política de privacitat