Legislació i normativa

Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD)

Aquesta llei estatal reconeix el dret a la promoció de l’autonomia personal i a l’atenció de les persones amb dependència.

Reial Decret 675/2023, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, establertes a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència

Decret pel qual es regulen les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, establertes en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

Comparativa Reial Decret 1051/2013 – 675/2023

Comparativa entre el Reial Decret 675/2023, de 18 de juliol , i el Reial Decret 1051/2013, de 27 de desembre, on queden reflectides les novetats i modificacions fetes.

Ordre per la qual es regulen les prestacions i els i les professionals de l’assistència personal a Catalunya

Aquesta disposició catalana regula l’assistència personal a Catalunya, ja sigui com a prestació econòmica o com a prestació de servei, amplia el nivell de protecció del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència, en concreta el desenvolupament i vetlla per una prestació de qualitat.

Ordre per la qual es regula la qualificació i l’habilitació professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència

Ordre per la qual es regula la qualificació i l’habilitació professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència.

Decret de regulació dels serveis d’acolliment diürn de centres de dia per a gent gran

Aquest decret té per objecte regular els serveis d’acolliment diürn dels centres de dia per a gent gran del Sistema Català de Serveis Socials, així com els que integren la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública.

Llei d’accessibilitat

Aquesta llei catalana té principalment dos objectius: d’una banda, aconseguir una societat inclusiva i accessible que permeti avançar cap a la plena autonomia de les persones, eviti la discriminació i propiciï la igualtat d’oportunitats per a tothom, especialment per a les persones que tenen discapacitats; de l’altra, actualitzar i facilitar un marc normatiu propi més àgil en matèria d’accessibilitat, adequat a les directrius internacionals, europees i estatals, en exercici de les competències de la Generalitat.
Borsa de treball

Uneix-te al nostre equip!

Busques feina en l’àmbit de les cures? A la nostra borsa de treball trobaràs les convocatòries obertes als diferents equipaments