Acta 4 de la comissió paritària del primer conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya d’atenció a la gent gran (GERCAT)