VIII Conveni marc estatal de serveis d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal

Conveni col·lectiu d’àmbit estatal del sector de l’atenció a les persones dependents i/o desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal: residències de gent gran, centres de dia, centres de nit, habitatges tutelats, serveis d’ajuda a domicili i teleassistència.