Taules salarials per al 2019 del VII Conveni col·lectiu marc estatal de serveis d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal