Ordre per la qual es regulen les prestacions i els i les professionals de l’assistència personal a Catalunya

Aquesta disposició catalana regula l’assistència personal a Catalunya, ja sigui com a prestació econòmica o com a prestació de servei, amplia el nivell de protecció del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència, en concreta el desenvolupament i vetlla per una prestació de qualitat.