Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social

Aquesta llei estatal regula les infraccions i sancions administratives en matèria laboral i de la seguretat social, i tracta qüestions com ara les relacions laborals, la prevenció de riscos laborals i els moviments migratoris.