Llei sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social

Aquesta llei estatal regula l’entrada i estada dels estrangers extracomunitaris al territori espanyol, així com els drets i llibertats que se’ls reconeixen.