Llei Orgànica de Llibertat Sindical

Aquesta llei estatal possibilita un desenvolupament progressiu i progressista del dret de lliure sindicació que reconeix la Constitución Española.