Llei integral per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Aquesta llei estatal té per objectiu garantir i promoure el dret a la igualtat de tracte i no discriminació i respectar la dignitat de les persones.