Llei General de la Seguretat Social

Aquesta llei estatal pretén reforçar la sostenibilitat futura del sistema de pensions espanyol i tracta qüestions com ara l’edat de jubilació, la quantia de les pensions o la formació del jovent.