Llei d’Igualtat de tracte i no-discriminació

Aquesta llei catalana estableix els principis i regula les mesures i procediments per a garantir i fer efectius els drets relacionats amb la igualtat de tracte i la no discriminació.