Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme

Aquesta llei catalana té la finalitat de divulgar, fomentar el reconeixement i protegir l’associacionisme i el voluntariat.