Llei de suport a les famílies

Aquesta llei catalana estableix els objectius que han de tenir les polítiques familiars i les mesures de suport al nucli familiar, entenent que aquest és l’eix vertebrador de les relacions humanes.