Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs

Aquesta llei estatal aborda la protecció i garantia dels drets relatius a la salut sexual i reproductiva de manera integral. Preveu l’adopció d’un conjunt d’accions i mesures tant en l’àmbit sanitari com en l’educatiu. Estableix una nova regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs fora del Codi Penal que cerca garantir i protegir adequadament els drets i interessos en presència, de la dona i de la vida prenatal.