Llei de reforma de la legislació civil i processal pel recolzament de les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica

Aquesta llei estatal pretén afavorir l’ús de les figures legals de suport per a les persones amb discapacitat per tal de minimitzar les situacions en les que hi hagi una pèrdua dels drets i una declaració d’incapacitat.