Llei de protecció integral a la infància i la adolescència davant la violència (LOPIVI)

Aquesta llei estatal combat la violència sobre la infància i l’adolescència des d’una aproximació integral, contemplant els seus múltiples factors de risc i conseqüències. Atorga una prioritat essencial a la prevenció, la socialització i l’educació, i estableix mesures de protecció, detecció precoç, assistència, reintegració de drets vulnerats i recuperació de la víctima.