Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència

Aquesta llei estatal reconeix el dret a la promoció de l’autonomia personal i a l’atenció de les persones amb dependència.