Llei de prevenció de Riscos Laborals

Aquesta llei estatal té per objecte determinar les garanties i responsabilitats per a establir un adequat nivell de protecció de la salut dels i les treballadores davant els riscos derivats de les condicions de treball.