Llei de prestacions socials de caràcter econòmic

Aquesta llei catalana té la finalitat de crear prestacions de caràcter econòmic per a la protecció dels més desfavorits i regles per a establir les que es puguin crear en el futur en funció del finançament disponible.