Llei de modificació de la llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, amb relació a l’exempció de copagament als menors orfes tutelats per la Generalitat

Aquesta llei catalana té per objectiu que els infants i adolescents tutelats per la Generalitat, titulars de pensions de la seguretat social, no hagin de contribuir al manteniment del cost del servei social que reben.