Llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic

Aquesta llei de modificació es planteja amb la voluntat d’adaptar el marc legal que regula la prestació per als joves extutelats i per a oferir-los un suport especial i específic.