Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

Aquesta llei estatal abasta tant els aspectes preventius, educatius, socials, assistencials i d’atenció posterior a les víctimes de violència de gènere, com la normativa civil que incideix en l’àmbit familiar o de convivència.