Llei de l’Estatut dels Treballadors

Aquesta llei estatal estableix, a l’Estat espanyol, els principis bàsics de l’organització de les relacions laborals.