Llei de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència

Aquesta llei catalana defineix la condició de gos d’assistència, estableix els drets i deures de les persones usuàries i regula les activitats d’ensinistrament, cura i control d’aquests animals.