Llei de la renda garantida de ciutadania

Aquesta llei catalana té per objectiu regular la renda garantida de ciutadania establerta a l’Estatut d’autonomia amb la finalitat d’assegurar els mínims d’una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure llur autonomia i participació activa en la societat.