Llei de garantia integral de la llibertat sexual

Aquesta llei estatal té per objecte la garantia i la protecció integral del dret a la llibertat sexual i l’eradicació de totes les violències sexuals, amb la finalitat de prevenir-les, detectar-les i sancionar-les.