Llei de cooperació al desenvolupament

Aquesta llei catalana estableix i regula el règim jurídic al qual s’ha d’ajustar l’activitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria de cooperació al desenvolupament i de solidaritat internacional.