Estatut d’Autonomia de Catalunya

Aquesta llei orgànica promulgada el 19 de juliol de 2006 atorga a Catalunya un règim d’autonomia en substitució de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 1979.