Decret pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011

Aquest decret català configura les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que ofereix el sistema públic de serveis socials pel període biennal indicat, que són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals.