Convenció sobre els Drets dels Infants

Aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, va ser el primer document on es van recollir de manera unificada tots els drets que tenen els nens i nenes i que són d’obligat compliment.