Comparativa Reial Decret 1051/2013 – 675/2023

Comparativa entre el Reial Decret 675/2023, de 18 de juliol , i el Reial Decret 1051/2013, de 27 de desembre, on queden reflectides les novetats i modificacions fetes.