Circular 16.23 La inclusió dels becaris en el sistema de Seguretat Social