Circular 15.23 Ampliació dels supòsits de reducció de la jornada de treball per a la cura de menor afectat per càncer o malaltia greu