Circular 07.23 Noves situacions especials incapacitants: La menstruació incapacitant, la interrupció de l’embaràs i la gestació