Acta de constitució de la mesa negociadora del segon conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya del sector de l’atenció a la gent gran (GERCAT)