Acta 2 de la comissió paritària del V Conveni col·lectiu d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya