Llei de la llengua de signes catalana

Aquesta llei té per objectiu regular la llengua de signes catalana com a sistema lingüístic propi de les persones sordes i sordcegues signants de Catalunya.